Arka

Na ulicy nie ma miejsca dla dzieci

Od wielu lat Lukas Podolski jest ambasadorem organizacji Arka i wspiera działania tej chrześcijańskiej organizacji pomocy dzieciom w ramach swojej fundacji. „Nie byłem świadomy tego, że w tak bogatym kraju jak Niemcy niemal 3 miliony dzieci i młodzieży żyje poniżej granicy ubóstwa” – mówił Lukas Podolski, uzasadniając swoją decyzje o wsparciu Arki. „Wizyta w monachijskim oddziale organizacji Arka była dla mnie impulsem do założenia własnej fundacji. Pomyślałem sobie wtedy: oni robią dokładnie to, co uważam za dobre i ważne.”

Celem organizacji Arka jest poprawa warunków życia dzieci i otwieranie przed nimi perspektyw na przyszłość. W placówkach organizacji codziennie wydawane są bezpłatne, odżywcze i ciepłe posiłki, oferowana jest pomoc w odrabianiu prac domowych i organizowany czas wolny w postaci zajęć sportowych i muzycznych. Ale przede wszystkim dzieciom poświęca się mnóstwo uwagi. W placówkach Arki każde dziecko i każdy młody człowiek jest mile widziany. W pierwszej kolejności placówki skierowane są do dzieci z rodzin z problemami społecznymi i emocjonalnymi. Pracownicy Arki budują relacje z dziećmi oraz towarzyszą im na drodze do dojrzałości i dorosłości.

Organizacja Arka również działa wyłącznie w oparciu o datki. Bez pomocy zwykłych ludzi i innych organizacji pozarządowych jej placówki musiałyby zostać zamknięte. Współpraca z Fundacją Lukasa Podolskiego nieustannie się rozwija i rozszerza, obejmując stopniowo inne kraje: wiosną 2014 roku Arka rozpoczęła działalność w Warszawie jako Arka Lukasa Podolskiego, z czego bardzo cieszy się urodzony w polskich Gliwicach piłkarz. To pierwsza placówka organizacji w Polsce.

Dalsze informacje o działalności chrześcijańskiej fundacji współpracy dzieci i młodzieży Arka są dostępne tutaj.

 


News

The ”Runner in the Kilt“ is back again!

John McGurk and his organization Sportler 4 a childrens world have been supporting Die Arche for many years by donating the funds raised with their charity runs to the children and youth relief organization. Lukas Podolski’s Die Arche in Warsaw is grateful to have received generous founding as well.

Now a new charity run is coming up, themed “Wir bewegen was!” (literally: we’ll move something!). The ambitious goal: 2015 km in 14 days and 14 nights! The run started on 21 April 2015, and will take John and his team across Germany: passing by several Arche locations from Munich to Berlin-Hellersdorf where the run will finish on 05 May. Naturally, John will collect money along his way - all of which will be donated to Die Arche.

Die Arche also moves everything to help children have a better place in life and to become a valuable and active part of our society. GO JOHN!!

See www.benefizlauf2015.de. for more information on “Reno Benefizlauf 2015”.

rozwiń