Wsparcie

Fundacja Lukasa Podolskiego wspiera projekty, kierując się sztywnymi zasadami

Projekty, które otrzymują wsparcie Fundacji Lukasa Podolskiego, są wybierane z dużą starannością i zgodnie z naszymi celami. Wspieramy wyłącznie takie inicjatywy, które:

  • realizują cele fundacji
  • koncentrują się na potrzebach określonej grupy
    osób / młodzieży i służą im przez długi czas
  • zostały stworzone w oparciu o skuteczną i sprawdzoną w praktyce koncepcję
  • stawiają na sport jako narzędzie rozwoju społecznego i rozpowszechniania wartości fundacji
  • są zgodne z zasadą wzajemnej pomocy

Nie wspieramy indywidualnych wniosków o wsparcie ani organizacji komercyjnych.

W swoich działaniach skupiamy się obecnie na terytorium Niemiec i Polski. Wkrótce planujemy rozpocząć własne projekty prowadzone wspólnie z naszymi partnerami.

Zachęcamy do przesyłania informacji o projektach, które wymagają wsparcia i spełniają wszelkie wymienione wyżej kryteria. Wszelkie nadesłane opisy projektów są przez nas starannie analizowane i przechowywane.

rozwiń

RheinFlanke

Z boiska do życia

Od października 2013 roku Fundacja Lukasa Podolskiego wspiera działania organizacji RheinFlanke. „Cieszę się, że mogę patronować RheinFlanke i wspierać inicjatywy prowadzone przez tę wspaniałą organizację z Kolonii. Łączą nas wiara w to, że sport może być źródłem integracji społecznej zgodnie z hasłem – z boiska do życia” – tak uzasadniał swoją decyzję znany piłkarz.

Od 2006 roku organizacja RheinFlanke wspiera każdego, kto spotyka się z trudniejszymi wyzwaniami ze względu na gorsze warunki społeczne i edukacyjne. Dziś organizacja dociera do 1200 młodych ludzi w siedmiu miejscowościach w Północnej Nadrenii i Westfalii.

rozwiń

Arka

Na ulicy nie ma miejsca dla dzieci

Od wielu lat Lukas Podolski jest ambasadorem organizacji Arka i wspiera działania tej chrześcijańskiej organizacji pomocy dzieciom w ramach swojej fundacji. „Nie byłem świadomy tego, że w tak bogatym kraju jak Niemcy niemal 3 miliony dzieci i młodzieży żyje poniżej granicy ubóstwa” – mówił Lukas Podolski, uzasadniając swoją decyzje o wsparciu Arki. „Wizyta w monachijskim oddziale organizacji Arka była dla mnie impulsem do założenia własnej fundacji. Pomyślałem sobie wtedy: oni robią dokładnie to, co uważam za dobre i ważne.”

Celem organizacji Arka jest poprawa warunków życia dzieci i otwieranie przed nimi perspektyw na przyszłość.

rozwiń

Spotkania towarzyskie

Inny rodzaj społecznego zaangażowania Lukasa Podolskiego

Lukas Podolski wkłada wiele czasu i wysiłku w działania swojej fundacji. Ale nie byłby sobą, gdyby nie był otwarty na inne inicjatywy. Zawsze wspiera osobiście te projekty, które są bliskie jego sercu. Między innymi:

  • Niemieckie Towarzystwo Onkologiczne, DFB: Główna twarz aktualnej kampanii „Pozostań przy piłce“ promującej profilaktykę leczenia raka
  • Kliniki w Kolonii i okolicy: Regularne wizyty w hospicjach i szpitalach dla dzieci
  • DKMS: Wezwanie do udziału w akcji ratującej życie polegającej na oddawaniu szpiku kostnego w walce z białaczką
rozwiń

Pozostałe

Ciekawostki ze świata dziecka, piłki nożnej i zaangażowania społecznego

Nieustannie jesteśmy na bieżąco, uczymy się od innych, słuchamy tego, co mówią nam dzieci, doceniamy pracę osób zaangażowanych społecznie na całym świecie i wspieramy każdego, kto dzieli nasze cele. Wszystko to wpływa na kierunek naszych działań. 

Dlatego chcemy informować również o zagadnieniach i wydarzeniach, które niekoniecznie mają bezpośredni związek z działalnością Fundacji Lukasa Podolskiego. Wszelkie tego rodzaju informacje dostępne są tutaj.

rozwiń