Nota prawna

ZARZĄD

Lukas Podolski Stiftung
c/o MBE, Bahrenfelder Str. 260
22765 Hamburg

E-Mail: info@lukas-podolski-stiftung.de
Tel: +49 (0)40 / 39 106 434

Dyrektor: Lisa Niederdrenk

Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kolonii

 

KONCEPCJA, PROJEKT, REALIZACJAKoncepcja i projekt: PBL Milk GmbH
www.milkdesign.de

Realizacja: WESTWERK GmbH & Co. KG

www.westwerk.ac

 

FORMA PRAWNA

Fundacja Lukasa Podolskiego jest posiadającą zdolność prawną fundacją prawa cywilnego. Właściwym dla fundacji organem nadzorczym jest zarząd okręgu administracyjnego Kolonii. 

 

RACHUNEK DO WPŁAT DATKÓW

Lukas Podolski Stiftung

Bank: PSD Bank Köln
Nr rachunku: 610 10 50 600
Kod banku: 37060993

IBAN: DE 23 37060993 6101050600
BIC: GENODEF1P13

Dziękujemy za każde okazane nam wsparcie! Abyśmy mogli wystawić Państwu odpowiednie zaświadczenie o udzieleniu wsparcia, prosimy o podanie w treści przelewu Państwa pełnego adresu.

 

PRAWA AUTORSKIE

(c) Fairplay Career Management, Kolonia, Niemcy

Treść i układ, jak również logotypy, zdjęcia, grafiki, teksty, wykresy, dźwięki, animacje i materiały wideo, jak również ich rozmieszczenie na oficjalnej stronie internetowej Fundacji Lukasa Podolskiego są chronione prawami autorskimi. Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie tych elementów bez wyraźnej i pisemnej zgody Fundacji Lukasa Podolskiego. W szczególności zabronione jest ich powielanie, tłumaczenie, mikrofilmowanie i przetwarzanie w systemach elektronicznych.

 

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Treści zamieszczone na naszej stronie internetowej zostały stworzone z zachowaniem najwyższej staranności. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność zamieszczonych informacji.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA LINKI

Nasza oferta zawiera linki przesyłające na strony internetowe osób trzecich, na których treść nie mamy żadnego wpływu. Z tego względu nie ponosimy odpowiedzialności za treści publikowane przez inne podmioty. Za treści zamieszczone na podlinkowanych stronach odpowiadają operatorzy lub administratorzy tych stron. W momencie zamieszczania linków sprawdzamy każdą podlinkowywaną stronę pod kątem jej zgodności z prawem i publikujemy, jeśli w danym momencie nie stwierdzono ich niezgodności z przepisami. Nie jest jednak możliwy stały nadzór nad treściami zamieszczanymi na podlinkowanych stronach bez konkretnego podejrzenia o naruszeniu prawa. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa odpowiednie linki zostaną niezwłocznie usunięte.

 

KONKURSY Z NAGRODAMI NA STRONIE FUNDACJI LUKASA PODOLSKIEGO W SERWISIE FACEBOOK

1. Akceptacja warunków uczestnictwa
Organizatorem konkursów z nagrodami prowadzonych na stronie Fundacji Lukasa Podolskiego w serwisie Facebook jest Fundacja Lukasa Podolskiego. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraźnie i w sposób wiążący akceptuje następujące warunki uczestnictwa. Konkurs z nagrodami nie ma żadnego związku z serwisem Facebook i w żaden sposób nie jest przez niego sponsorowany, wspierany czy organizowany. Odbiorcą danych i informacji przekazywanych  przez uczestnika nie jest serwis Facebook, lecz Fundacja Lukasa Podolskiego.

Wszelkie pytania, komentarze lub zażalenia dotyczące konkursów z nagrodami należy kierować do Fundacji Lukasa Podolskiego na adres: info@lukas-podolski-stiftung.com.

Udział w konkursie z nagrodami jest możliwy wyłącznie po akceptacji niniejszych warunków uczestnictwa. Fundacja Lukasa Podolskiego zastrzega sobie prawo do przerwania lub zakończenia konkursu z nagrodami w dowolnym momencie.

2. Zasady kwalifikacji do udziału w konkursie
Do udziału w konkursie uprawnione są osoby mieszkające w Niemczech, które w momencie udziału w konkursie mają ukończone 18 lat i są fanami strony Fundacji Lukasa Podolskiego w serwisie Facebook. Fanem strony zostaje się poprzez kliknięcie przycisku „Lubię” / „Like” na stronie Fundacji Lukasa Podolskiego w serwisie Facebook. Pracownikom, współpracownikom i doradcom Fundacji Lukasa Podolskiego, jak i spółkom powiązanym z Fundacją Lukasa Podolskiego (zgodnie z § 15 niemieckiej Ustawy o spółkach akcyjnych), a także ich krewnym pierwszego i drugiego stopnia, partnerom życiowym, z którym pozostają w związkach na zasadach małżeństwa oraz wszelkim osobom związanym z realizacją działań fundacji obecnie i w przeszłości zabrania się uczestnictwa w konkurach z nagrodami. Udział w grze oznacza zgodę na publikację imienia uczestnika na stronie Fundacji Lukasa Podolskiego w serwisie Facebook w przypadku wygranej.

Uczestnictwo w konkursie z nagrodami nie może skutkować zniesławieniem, podawaniem danych niezgodnych z prawdą ani naruszeniem praw w zakresie konkurencji, znaków towarowych lub praw autorskich.

3. Udział w konkursie i losowanie nagród
zakończenia konkursu, wygrywa konkurs i zostaje o tym powiadomiony przez Fundację Lukasa Podolskiego.

4. Wykluczenie z udziału w konkursie
Fundacja Lukasa Podolskiego ma prawo wykluczenia uczestnika z konkursu w przypadku naruszenia warunków uczestnictwa lub podejrzenia, że uczestnik manipulował udziałem w konkursie lub wygraną. Zalicza się tutaj w szczególności próby wpłynięcia na przebieg konkursu poprzez jego zakłócenie, a także nękanie lub stosowanie gróźb wobec pracowników Fundacji i pozostałych uczestników konkursu. W przypadku zdarzeń uzasadniających wykluczenie uczestnika z udziału w konkursie, Fundacja Lukasa Podolskiego ma również prawo żądać zwrotu przyznanych nagród. Fundacja Lukasa Podolskiego zastrzega sobie prawo wykluczenia z konkursu innych uczestników. Fundacja może skorzystać z tego prawa szczególnie w przypadku ciągłego zakłócania przez uczestnika przebiegu konkursu, znieważania lub nękania pozostałych uczestników konkursu lub publikowania treści niezgodnych z prawem lub nieetycznych. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji nagroda nie zostanie wypłacona lub wręczona nawet wtedy, gdy warunki jej otrzymania zostały przez uczestnika spełnione.

5. Odpowiedzialność
Fundacja Lukasa Podolskiego nieustannie dokłada wszelkich starań, aby stwierdzenia publikowane przez nią na stronie w serwisie Facebook lub w postach dotyczących konkursu były zawsze poprawne. Jednakże, fundacja nie ponosi odpowiedzialności za błędne stwierdzenia (np. błędne informacje dotyczące wygranej) ani błędy techniczne związane z przyznaniem nagrody. Jednocześnie informujemy, że serwis Facebook nie jest w żaden sposób zaangażowany w konkurs z nagrodami i nie odpowiada za jakiekolwiek publikowane treści.

6. Wydanie nagrody
Wszelkie wygrane w konkursie są nagrodami rzeczowymi. Informacja o zakresie nagród jest publikowana w ogłoszeniu / poście konkursowym na stronie Fundacji w serwisie Facebook. Nie ma możliwości wypłaty nagród w gotówce ani jego zamiany. Nagrody są przekazywane przez fundację wyłącznie osobom spełniającym wszelkie warunki uczestnictwa w konkursie. Wyklucza się kilkukrotny udział w konkursie. Nagrody rzeczowe nie są wypłacane w gotówce i nie dopuszcza się ich zamiany. Zabrania się przekazywania nagród osobom trzecim. Jeśli zwycięzca konkursu nie zgłosi się po odbiór nagrody przed upływem 14 dni od poinformowania go o wygranej, nagroda przepada i zostaje ogłoszony nowy zwycięzca. 

7. Procedura odwoławcza
Przebieg konkursu z nagrodami, rozstrzygnięcie konkursu i wydanie nagród nie podlegają procedurze odwoławczej.

8. Ochrona danych osobowych
Dane osobowe uczestników gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane przez Fundację Lukasa Podolskiego w ramach konkursu z nagrodami są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie dla celów przeprowadzenia konkursu z nagrodami, a po jego zakończeniu są usuwane.